FİNTECH

Türkiye’de finansal teknoloji (fintech) nimetlerinden en çok yararlanılan alandır. İlgi ve imkânlara rağmen banka tekelinde kalmış bir potansiyel olduğunu da belirtmek gerekir. Bu alanda genişleme için düzenleme eksiği göze batmakla beraber herhangi bir adım henüz gelmemiştir.

Oysa teknoloji, merakımızı ve girişimci ruhumuzu ihraç edebileceğimiz en elverişli zemindir. Artık vizyonu yukarı koymalı ve girişimin önünü açmalıyız. Bakanlıklar, kamu teşebbüsleri, yerel yönetimler, işletmeler teknoloji birimlerini oluşturmalı ve bu alanda yatırımların önünü açmalıdır.

Artık fintech ile yapay zekânın birleştiği bir döneme geldik. Bu kabiliyetler göç etmeden iç kaynağı desteklemeliyiz. Son dönemde devamlı yayınlanan raporlar, ilgili yıl içinde okula başlayan nesillerin yüzde 60’ının 30 sene sonunda bugün bilmediğimiz mesleklerle iştigal edeceklerini beyan etmektedir. Türk insanının sınırları aşan bir karakteri, bunu besleyen ruhu ve hevesi olduğu doğrudur. Aynı zamanda tüm insanlık için taşıdığı kaygı etkin çözümler üretilmesini sağlayabilecektir. Bunların hepsi finansal teknoloji ihracının temel dinamikleridir.

Her ekonomi kendine teknoloji etrafında çözümler ararken Türkiye bu haliyle henüz çok bakir olan finans tarafına yönelebilir. Fon akışı sorunumuza da böylece çözümler üretilebilir.

İslami fintech ise bu noktada temel çıkış alanı olabilecek önemdedir. Dünyaya yapıcı finansal çözüm üretmek için faizsiz bir teklifte bulunmak gerekir. İçinde bulunduğumuz çoğu zorluğun merkezinde faiz sorunu yatmaktadır ki bu durum dünya için de aynıdır.

Türkiye’nin insanlığın kaderine dair söyleyecekleri arasında finans tarafı ihmal edilemez. Eller kollar bağlı biçimde gelişmelere izleyici kalamayız. Hiç değilse bu alanın düzenlenmesinde öncü olabiliriz. Bu alanda üreteceğimiz teknolojiler tarımdan sanayiye, KOBİ’den büyük ölçekli firmalara, sadra şifa getirebilir. Bu anlamda tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir ekonomi olarak Türkiye’nin kıymetini bilmeliyiz. Kıymet bilmek kıymeti değerlemekle, onu parlatmakla ifade edilir. Kıymetini bilmemiz gereken bir diğer unsur da vakit; hesapsız bir israftan başka şey değil bu alanda kaybettiğimiz.

Yusuf Dinç

Kaynak: YeniBirlik Gazetesi; 05 Şubat 2019