Finansı Yönetmek…

Eski banka müdürü olarak, bankacılık hayatımda yüzbinlerce müşterim oldu. Bunların bir kısmı parasını bankaya emanet edenler olduğu gibi, kalan kısmı da kredi isteyenlerden oluşurdu. İşletmesinin gündelik ihtiyaçları (İşletme sermayesi) için geldikleri gibi, yeni işletme kurmak, işletmesini büyütmek/geliştirmek, işletme satın almak gibi ihtiyaçlar (Yatırım sermayesi) için de başvuranlar olurdu.

Bankadan sonra özel sektöre geçişimle birlikte 5 yıllık süre içinde finansal yönetim danışmanlığı hizmeti verdiğim işletmelerde de sürekli finans ve kredi konularıyla ilgilendim.

Gerek bankadaki, gerekse sonraki dönemde girişimcilerin ortak bir özellikleri dikkatimi çekmiştir; yaptıkları ya da yapacakları işle ilgili çok çeşitli kaygıları, endişeleri, tereddütleri vardı ama finansı/işletmenin sermayesini/parasını yönetme konusunda her biri bir uzmandı, en küçük tereddütleri yoktu. Eldeki en kıt şey olan paranın/sermayenin/finansın yönetilmesinin en kolay iş olduğunu düşünüyorlardı.

Bugüne geldiğimizde, işletmeler ve girişimciler açısından pek bir şeyin değişmediğini üzülerek görüyorum. Genelde sanayici, tüccar ve esnafımız, işadamlarımız finansı kendileri aracılığıyla muhasebe elemanının yönetebileceği basit bir konu olarak görmekteler. Biraz daha büyüyenler ise Muhasebeci/Mali Müşavir ya da en fazla Yeminli Mali Müşavirden finansın yönetilmesini, firmaya ait finansal tabloların (Bilanço, gelir tablosu vb) yönetilmesini beklemekteler. Oysa bahsedilen meslek erbabının ihtisas alanı, “muhasebe” dir ve “finans” bambaşka bir bilim dalıdır. Bu durum, bir diş hekiminin sadece adında “hekim” var diye aynı zamanda kalp hastalığı ya da böbrek hastalıklarından da anlamasını beklemek gibidir ve muhasebecilerimizden bu tür bir beklenti yanlıştır.

NELER YAŞANIYOR?

Pratikte, doğru yönetilmeyen finans ve profesyonelce yönetilmeyen finansal tablolar, işadamlarımızın karşısına şu şekilde çıkıyor;

Bankaya müracaat ediyorsunuz, kredi talebiniz ya da limit artışınız reddediliyor,

Yılların esnafı, tüccarı, sanayicisi, fabrikatörü olduğunuz, yılda milyonlarca TL üretim/satış yaptığınız, krediniz olan bankadan yüzbinlerce, milyonlarca para hareketiniz olduğu halde, iş krediye gelince yeni işe başlamış, tecrübesiz, itibarsız kişilerle benzer muameleye tâbi tutuluyorsunuz,

Mevcut kredinizin faiz oranı artıyor, banka durduk yerde ara dönem finansal tablolarınızı talep ediyor, normalde sormadıkları halde, aldığınız çek ve senetlerin tüm detaylarını talep ediyor, sık sık elinizde kalan çek sayısını ve kestiğiniz çeklerin miktarını/adedini soruyor,

Mevcut kredilerinizi ödemekte zorlanmaya başlıyorsunuz, bankalardaki limitleriniz hızla doluyor,

Sizden 100.000 TL kredi için en az 150.000 TL değerinde teminat, yetmedi bir de kefil isteniyor,

Krediniz bir türlü onaylanmıyor, şubenin yetkisini aştığı, bölge müdürlüğüne gittiği, yetmedi genel müdürlükte incelemede olduğu söyleniyor, gecikmeden dolayı siz o çok istediğiniz işi/fırsatı kaybediyorsunuz,

Daha kötüsü, bir gün bankalardan biri tarafından krediniz geri çağırılıyor, en kısa sürede borcunuzu yatırmanız, aksi halde yasal takibe geçileceği ihtar ediliyor, bunun üzerine diğer bankalar ve alacaklılarınız üzerinize geliyorlar.

Ya da güncel olduğu için dile getireyim, konkordatoya gitmek zorunda kalıyorsunuz, detayını müteakip yazılarımda paylaşacağım üzere, girmek problem, çıkmak çok daha büyük problem.

ÇÖZÜM

Yaşanan finansal sıkıntılar aciliyet taşımakla birlikte, işletmelerdeki finansal göstergeler bir karnedir, sonuçları gösterir, bu sonuca getiren süreçlerle ilgili incelemeler ve analizler yapılmalı, problemlere uygun çözümler üretilmelidir.

Benzer şeyler yaşadıysanız ki pek çok işletmemizin başına geldiğini biliyorum, bu tür problemlerin çoğunun çözülebileceğini, bunun için konunun uzmanlarından danışmanlık hizmeti almanız halinde bu tür sıkıntılarınızın asgariye ineceğini,

İşletmenizin gerek nakit üretmesi, gerekse kârlılık artışının sağlanacağını,

Gerek kredi maliyetlerinizin (faiz, komisyon vb) azalması, böylece daha çok kâr etmeniz, gerekse daha az teminatla daha yüksek kredi almanızın mümkün olacağını,

Ödemelerinizde zorlanmaya başladığınız kredilerin, işletmenizin nakit akımına uygun olarak yeniden vadelendirilebileceğini,

Finansal yönetimi ve tabloları, banka/kredi ilişkileri sağlıklı olan işletmelerin, üretmeye, kazanmaya, istihdam sağlamaya devam edeceğini,

Sonuç olarak, işletmenizin sağlıklı gelişimi ve devamlılığı için yapılabilecek pek çok şey olduğunu söylemek isterim.