Konkordato ve Bozulan Ödeme Zinciri

Konkordato, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını ve mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir indirimle veya vadeye yayarak alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin onayıyla taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.

Sabah gazetesi yazarı Hazal Ateş konkordatoyu;“Ekonomide dengelenme sürecini başlatırken, 3 yıl aradan sonra cari fazla veren Türkiye’yi kur sopası üzerinden hizaya sokamayanların bu kez son dönemde gündeme gelen konkordato talepleri ile kriz algısı yaratma çabaları” olarak değerlendiriyor.

Bu sistem iyi niyetli olarak kullanılıyor ise kendileri dışında bazı sebeplerden dolayı ekonominin dışında kalan şirketler ve ülke açısından son derece yararlı bir sistem. Peki bu sisteme başvuran şirketler iyi niyetli mi?

Hükümet,iflas ertelemenin yerine getirilen konkordatoda suiistimalin önüne geçmek için inceleme başlattı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,”hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti” ve şu ana kadar 356 şirketin  konkordato ilan ettiğini açıkladı.

Bazı ekonomi çevrelerinin açıkladığı rakamlar ise biraz farklı. Onlara göre şu ana kadar 3000 şirket konkordatoya başvurdu ve sene sonuna kadar bu sayı 5000-7000 arasına çıkabilir.

Konkordato furyasının ardında FETÖ’cü şirketlerin mal kaçırmak için yaptığı hileli iflas başvuruları yatıyor. Bu suiistimale engel olmak için gündeme gelen konkordato kötüye kullanılıyor olabilir mi?

Bir diğer deyiş ile zengin patronlar borçlu şirketleri için devletten destek bekliyor olabilir mi?

Ekonomimizi sıkıntıya sokan bu furya borçlu firmaların borçlarını ödeyememesi neticesinde onlara mal satan tedarikçilerini çok zor bir duruma sokuyor. Ödeme zinciri kırılıyor. Konkordato ilan eden bir şirket bazı hesaplamalara öre 100 diğer şirketi olumsuz etkiliyor.

Konkordato ilan eden bir şirkete mal satan firma alacağını alamıyor ve bunun yanında elde kalan malına başka bir alıcı bulmakta zorlanınca soluğu bankada alıyor. Yaptığı kredi başvurusuna olumsuz yanıt alınca sıkıntılı bir duruma giriyor ve personel maaşlarını, vergi borçlarını ve üretim için gerekli olan hammaddeyi almakta güçlük çekiyor.

İçine girilen bu kısır döngüyü bozmak için ekonomiye Girişim Sermayesi Yatırım Fonları vasıtası ile destek olmak gerekiyor. Faizsiz ve ortaklık yöntemi ile destek olunabilecek söz konusu şirket ayağa kalkacak ve sağlıklı ödeme zinciri tekrar tesis edilerek başka konkordatoların önüne geçilmiş olacak.

Ömer Mahmut Kuzanlı