Bir anne-baba çocuklarına getirilen hediyeleri başkasına verebilirler mi?

SORU:

Akıl-baliğ olmamış çocuğa gelen hediyeyi başka bir çocuğa hediye etmek caiz midir? Yani sabînin sahip olduğu mülkün tasarrufundaki sınırlar nelerdir?

Tarih: 03 Mayıs 2012


CEVAP:

Sabînin yani rüşd çağına ulaşmamış çocuğun velisi, onun adına tasarrufta bulunur. Bu tür tasarruflarda kural şudur:

Veli, rüşd çağına ulaşmamış küçüğün menfaatini gözeterek tasarruflarda bulunabilir. Bahsedilen konuda, hediyenin mahiyet ve maddi kıymeti önemlidir. Şayet kıymetli bir mal ise başkasına hediye edildiğinde çocuk zarara uğratılıyorsa veli bu tasarrufta bulunamaz. Ancak maddi anlamda önemli bir meblağı oluşturmuyor, başkasına verildiğinde çocuğun fiili anlamda kayda değer bir maddi zararına sebebiyet verilme durumu söz konusu değil ise veli uygun gördüğü tasarrufta bulunabilir.

Doç. Dr. Servet Bayındır