Tarım Kredi Katılım Bankası

 

Son dönemde gündeme gelen ₺arım Kredi Katılım Bankası finans çevreleri arasındaki tartışmalarda önemli bir yer edindi.

Yerli-milli yapısını temsil eden “₺” ile gösterilmesi ise güven duygusunu pekiştirdi. Tartışma sektörü itibariyle doğal önem arz etmekle beraber Türkiye ekonomisine katkısı üzerinde şöyle kısa bir tartışma yapmakta fayda vardır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve İştirakleri faizsiz iş modelinin uygulanması açısından elverişli bir üretim desenine sahiptir. Onlarca ürünün tedariki, işlenmesi ve satışı arasında bir süreç kurmuştur. Bu süreç üzerinde katma değer zincirine sahip üretim modelinin finansmanı anlamında İslami finansal modellerin sağlıklı biçimde uygulanabilirliğini ispatlayacak ve paradigma değişiminin örneğini teşkil edecek önemdedir. Bu anlamda ilk defa gayrimenkul/araç kiralama dışı bir alanda uygulanan muşaraka finansmanının başarısı örnek gösterilebilir. İlgili finansman tek başına katılım bankalarının tarım kredilerinden aldığı pazar payını yüzde 20 artırmıştır. Katılım bankaları toplam kredilerden yüzde 5 pay alırken tarım kredileri payı yüzde 0,5 seviyesine ulaşmamaktadır. Bu anlamda mevcut finansal kurumların yetersizliği veya uzmanlık eksiği sebebiyle yetkinsizliği tarım sektörüne faizsiz bir çözüm ortağı ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri toplam tarım kredileri içerisinde yüzde 10 pazar payı ile Ziraat Bankası’ndan sonra ikinci konumdadır.

Faizsiz finansal kurum sayılmasıyla İslami finansın pazar payını hemen ve derhal yüzde 5’ten yüzde7’ye ve orta vadede tek başına yüzde 10 seviyesine çıkarabilecek potansiyeli haizdir. Mevcut iş modeli itibariyle dünya üzerinde faizsiz finansın en başarılı uygulaması olarak dikkat çekebilecek ve Türkiye’ye faizsiz fonların cezbedilmesi üzere ilgiyi artırabilecek özgünlüktedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Memleket Sandıklarının devamı olarak Osmanlı mirasıdır. Aynı zamanda en köklü finansal örgütümüzdür. Ortaya çıkış amacı çiftçinin tefecilerin tahakkümünden kurtarılmasıdır. Bu perspektiften sübvansiyonun sadece faize sunulmasıyla dayatılan faizli iş modeli son torba düzenleme kapsamında kar payını düzenleyerek kuruluş amacı etrafında Tarım Kredi Kooperatiflerine güç vermiştir. Böylece bilanço aktiflerini oluşturan kredilerin faizsiz finansmanı mümkün olmuştur. Bilanço perspektifinden faizsizlik ele alındığında pasifte yer alan kaynaklar tarafında uygulanabilecek çözümler için mevzuatında da yer alan yetkilerinin yeniden düzenlenerek kullandırılması gerekmektedir.

Kaynak tarafının faizsizleştirilmesi ile tamamlanacak özgün model, Türkiye’yi İslami finans ve İslam ekonomisi etrafında şekillenen paradigma tartışmalarının merkezine taşıyacaktır.

Türkiye’nin gelecek vizyonuna uyumlu demokratik kodları ve çiftçi kuruluşu olması hüviyetiyle faizsiz bankaya dönüşmesi veya banka kurması Türkiye’ye en temel ihtiyacımız olan uzman finansal aracılık tecrübesini aktarma imkanı verecektir. Tarım sektöründe çiftçinin kredibilitesi bankaların yanlış kredi politikalarıyla tüketilmeden harekete geçilmesi gerekmektedir.

Yusuf DİNÇ, 11 Ara 2018

Kaynak: YeniBirlik Gazetetsi