İKTİSAD’da İlahiyat ve İslam İktisadı Seminerleri..

İKTİSAD da iki tür seminer programı uygulanmaktadır.

Bunlardan birincisi İKTİSAD çatısı altında önceden planlanmış şekilde sürekli veya periyodik olarak ilgilenen herkese açık yapılan seminerler.

Bu tür seminerler planlandığında buradan duyurulacaktır.

İkinci grup seminerler ise Üniversite öğrencilerine özel olarak uzun süreli ve devam zorunluluğu aranan seminerlerdir.

Bu seminerler de kendi içerisinde İlahiyat ve İlahiyat dışındaki fakültelerde okuyan öğrencilere yönelik olan ve İKTİSAD’ın alt kuruluşu İKAME (İlmi ve İktisadi Araştırmalar Merkezi) bünyesinde gerçekleştirilen seminerlerdir.

İKAME, İslami ilimlerde klasik ve modern metotları birleştirerek, her iki metotla yazılmış kaynakları rahatlıkla okuyup anlayacak ilahiyatçılar yetiştirmeği amaçlamaktadır.

İKAME seminerleri  öğrencilerin ilmi düzeyde kaliteli araştırmalar yapabilecek alt yapıya ulaşmalarına katkı sağlamakta, mezuniyet sonrası akademiye intisaplarına zemin hazırlamaktadır.

İlahiyat seminerlerinde klasik ve modern kaynaklardan Arap dilinden Sarf, Nahiv, Metin okuma, Pratik Arapça ve Belagat, diğer branşlardan ise Kur’an-ı Kerim meali, Tefsir, Tefsir Usulü, Hadis, Hadis Usulü, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Kelam, Mantık vb. okutulmaktadır.

Arapça seminerler özellikle aslen Arap olan yahut Arap ülkelerinde uzun süre kalmış olan uzman hocalar tarafından verilmektedir.

İslam İktisadı ve Finansı alanındaki seminerler ise İlahiyat ve İlahiyat dışındaki fakülte öğrencilerine yöneliktir.

Bu seminerler, Kur’an-ı Kerim meali, İslam İktisat Düşüncesi, İslam İktisat Tarihi, İslam Muamelat Hukuku, Çağdaş Faizsiz Bankacılık, İslami Sigortacılık, Çağdaş Faizsiz Finansal Ürünler, Konvansiyonel İktisat Düşüncesi, Mukayeseli İktisadi Sistemler vb. alanlara yöneliktir.

Seminerler alanında uzman akademisyenlerce sunulmaktadır.

İKAME seminerlerinde temel hedef öğrencilerin Fakültelerindeki derslerinde başarı düzeylerini artırmak ve onları hayata ve akademiye hazırlamaktır.

İKAME seminerleri öğrencilerin Fakültelerindeki programları dikkate alınarak hazırlanmakta ve duruma göre hafta içi ve hafta sonu uygulanmaktadır.