Leasing yöntemiyle araç alma

Soru: 2

Bizim buralarda (Almanya) araç leasing şirketleri sözleşmelerinde leasing faktörü adı altında Leasing yöntemiyle sattıkları malların fiyatlarına belli oranlarda vade farkı koyuyor. Duruma göre bu oran 0,2% den 4% gibi değişiyor; tanıtımlar bu şekilde yapılıyor.
1) Bu şekildeki taksitlere uygulanana oranlamalar faiz sayılır mı?
2) Genel araç şirketlerinin kendi bankaları ve bu bankaların leasing firmaları var, onlar bu şirketler araçlarının finansmanında banaklarından farklı yöntemlerle yararlanıyorlar. Fakat leasing taksitlerini/vade farklarını faiz şeklinde isimlendiriyorlar.

Örneğin ben X model araba almak istesem, aracı satıcısının kendi bankasından leasing ya da taksitle vadeli şekilde alsam faize bulaşmış olur muyum?

 

Cevap:2

Leasing (mülkiyetin devri ile sona eren kiralama yöntemi) -içinde fıkha aykırılık taşıyan bazı unsurlar barındırsa da- özü itibariyle meşrudur.

Çünkü aslında bu işlem malın mülkiyetinin ödemelerin bitiminde teslim edilmesi şartıyla yapılan bir çeşit taksitli satıştan ibarettir.

Dolaysıyla bahsedilen leasing yöntemine başvurarak mal almakta öz itibariyle fıkha aykırı bir unsur yoktur.

Leasing şirketlerinin taksitlere uyguladıkları vade farkını “faiz” şeklinde adlandırması işlemin öz itibariyle faizli olduğu anlamına gelmez.

Leasing firmasının aidiyet durumu işlemin fıkhi hükmünü etkilemez.

Cevaplayan: Prof. Dr. Servet Bayındır

Not: Leasing konusunda ayrıntılı bilgi için şu adrese müracaat edilebilir: http://www.iktisad.org.tr/leasingin-fikhi-hukmu/