Kur’an-ı Kerim’e göre sadece aşırı orandaki faiz mi haram?

SORU:

Bankadan alınan borçla bir şirketten alınan borç arasındaki farkı faizcilik açısından öğrenmek istiyorum. Anladığım kadarıyla faizcilik, aşırı faiz demek. Borca göre düşük bir faiz ödemek ise makul karşılanıyor. Bu yorumun Kur’an’da desteği var mı?

Tarih: 30 Nisan 2011


CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’e göre gelir amaçlı verilen her türlü borç faizli işlem; borçtan elde edilen gelir de miktarı, oranı ne olursa olsun faizdir.

Bakara Suresi’nin 275. ayetinde faizin haram kılındığı; 278. ayetinde faiz olarak belirlenen meblağın miktarına bakılmaksızın alınmayıp, borçluya terk edilmesi gerektiği; 279. ayetinde ise alacaklının sadece ana malını; sermayesini alabileceği, arta kalanın faiz olacağı belirtilir.

Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’de sadece aşırın faizin yasaklandığı, düşük orandaki faizin alınabileceği şeklindeki yaklaşımları meşru kılacak hiçbir delil yoktur.

Doç. Dr. Servet Bayındır