İNSANİ EKONOMİ

Ekonomi insan içindir.

Ekonomi insan içindir. Ama bugünkü iktisadi uygulamalar insanlık dışı gelebilir. Bu yüzden insanlık için insani ekonomi demek durumundayız. Çünkü modern ekonomi insanın nefsi etrafında örgütlenmektedir. İnsanlığımızı biçimlendiren yan faktörler modern ekonomide dışlanmıştır.

Nefs, varlığıyla insanı insan yapan esas olgudur. Nefsin yokluğu teorik olarak insanın yokluğu anlamına gelir. Nefsiyle var olan insan üstünlük veya alçaklık arasında bir konum elde eder. İnsanı yaratılmışların en üstünü kılan nefsin disiplinidir. En aşağı sürükleyen de kontrolsüz bir nefstir.

Bu açıdan bakıldığında nefs etrafında örgütlenen bir ekonominin insani olması beklenebilir. Fakat modern ekonominin nefs etrafında örgütlenmiş olmasının insanlık dışı sonuçları vardır. Çünkü uygulamada nefsi manipüle ederek kontrolün çözülmesine neden olur.

Modern ekonomi ruhu, canı, bedeni dışlar. Bunları dışladığı gibi fıtratın yaslandığı ahlakı ikame eder. İkame ettiği ahlak nefsi manipüle eden asıl sorundur.

Bu noktadan sonra modern ekonomi, yaratılmışların en aşağısıyla bizi karşı karşıya bırakır.

İşte bu yüzden insani ekonomiyi tartışmak durumundayız.

Bunun bir parçası olarak da insani finansı ele almalıyız. Finans, çoğu ekonomi için nefs manipülasyonunun aracı olarak kullanılır. Finansın asli misyonunun çarpıtıldığı bir hal yaygın biçimde tecrübe edilir. Finansı insani tarafa yeniden çekmemiz gerekir.

Dünya çapında tam da bu tartışma sürerken son iki gündür İstanbul’da düzenlenen GPAS-İnsani Finans Kongresi’nde geniş bir katılımcı kitlesiyle insan için finans tartışılıyor. İnsani Finans Kongresi İstanbul’un ve medeniyetimizin insanlık adına yüklendiği sorumluluğun devamı olarak önemlidir.

Üstelik Türkiye’nin iktisadi menfaatleri açısından da bu alandaki gelişmeler belirleyicidir. Bu farkındalığın politika seviyesinden iş çevrelerine ve toplumun genel kesimlerine yayılması gerekmektedir. Ancak bu sayede insani finansın iktisadi faydaları ortaya çıkabilir.

İnsani Finans Kongresi’nin en özel çıktısı da toplumsal farkındalıktır. Benzer etkinlikler aynı çıktıyı sağlamak sürdürülmelidir.

Yeni Birlik Gazetesi, 17 Kasım 2017.